Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Kalliopi Kazamia

2023-05-26 14:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM, Föreläsningssal L8:00 025

Titel: "Congenital Heart Defects (CHD): Familial Recurrence, Comorbidity, and Genetics"

Huvudhandledare

Gunnar Bergman, med dr, överläkare, Avdelningen för Klinisk Pediatrik, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, (KBH)

Bihandledare

Gudny Ella Thorlacius, med dr, Avdelningen för Reumatologi, Karolinska Institutet,  Institutionen för Medicin (MedS)

Håkan Eliasson, med dr, överläkare, Avdelningen för Klinisk Pediatrik, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Marie Wahren-Herlenius, professor, Avdelningen för Reumatologi, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin (MedS)

Halvtidsnämnd

Gunnar Sjöberg, med dr., överläkare, Avdelningen för Klinisk Pediatrik, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Sandra Eloranta, docent, KEP, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin (MedS)

Maria Mannila, med dr, överläkare, Avdelningen för Kardiologi, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin (MedS)

Kontakt

Kalliopi Kazamia 

E-post: kalliopi.kazamia@ki.se 
Mobil: 0736 - 16 06 81