Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Kajsa Söderhielm

2023-10-23 9:00 - 10:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg S 403, ANA 23
Illustration av blåa och gröna ansikten mittemot varandra.
Facing faces Foto: N/A

F@ce 2.0, implementation and evaluation of person centred, team-based rehabilitation with information and communication technology support for people after stroke.

Huvudhandledare:

Susanne Guidetti, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Arbetsterapi

Bihandledare:

Charlotte Ytterberg, docent, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Fysioterapi

Malin Tistad, docent, Dalarna Universitet, Institutionen för Hälsa och Välfärd, Avdelningen för medicinska vetenskaper och Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Allmänmedicin och Primärvård

Jemma Hawkins, Universitetslektor, School of Social Sciences, Cardiff University

Halvtidsnämnd: 

Eva Månsson Lexell, Biträdande prefekt, Lunds Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor/överläkare, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Lisa Kidd, professor, Glasgow Caledonian University, Department of Nursing and Community Health

Kontakt

Kajsa Söderhielm

Doktorand vid avdelningen för arbetsterapi
HELD
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle