Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Julia Boberg

2021-02-22 14:00 Add to iCal
Online Zoom-möte

Titel: Genetic and multimodal prediction of outcome in cognitive behavior therapy for mental disorders

Huvudhandledare

Christian Rück, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

James Crowley, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

John Wallert, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Docent Alexander Rozental, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Henrik Zetterberg, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

Senior Professor Nancy Pedersen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet 

Länk till zoom-möte

https://ki-se.zoom.us/j/66406994385

Kontakt

Julia Boberg Doktorand