Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Jonathan Elton

2023-08-29 13:00 Add to iCal
Annan BMC, Uppsala.

Investigation of the role of non-coding RNAs in carcinogenesis.

Huvudhandledare:

Andor Pivarcsi
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för immunologi och allergi.