Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Jonas Holtenius

2023-09-22 11:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sevastikbiblioteket, K 52

Polytrauma patients – epidemiology and outcome

Huvudhandledare

Docent Hans Berg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Bihandledare

Anders Enocsson, professor
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Forskargrupp Ortopedi

Betygsnämnd

Anders Oldner, adj professor
Karolinska Institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi

Rüdiger Weiss, docent
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Lars Lundberg, docent
Göteborgs universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kontakt

Jonas Holtenius Doktorand