Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Jona Elings Knutsson

2023-06-08 12:00 Add to iCal
Campus Solna Widerströmska huset Konferensrum plan 8, Tomtebodavägen 18A

Titel: "The Role of Testosterone in Female Athletic Performance and Endocrine and Genetic Factors Affecting the Steroid Profile of Relevance for Doping Testing "

Huvudhandledare

Angelica Lindén Hirschberg, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Bihandledare

Lena Ekström, adjungerad professor, Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Halvtidsnämnd

Tommy Lundberg, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för Klinisk fysiologi

Olivier Salamin, post doc, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM)

Viveca Odlind, professor emerita

Kontakt

Jona Elings Knutsson
e-post: jona.elings.knutsson@ki.se