Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Johanna Lätth

2023-12-11 13:00 - 16:30 Add to iCal
Annan Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 7, Pluto

Titel: Preventing sexual abuse: Towards evidence-based treatment of at-risk individuals

Huvudhandledare

Christoffer Rahm, med dr, psykiater, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klininsk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Katarina Görts Öberg, med dr, leg psykolog, Institutionen för medicin, Huddige, Karolinska Institutet

Niklas Långström, docent, barn- och ungdomspsykiater, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klininsk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Halvtidsnämnd

Katarina Howner, docent, psykiater, rättspsykiater, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klininsk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Peter Andiné, docent, rättspsykiater, Institutionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs Universitet.

Märta Wallinius, docent, leg psykolog, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

Kontakt

Johanna Lätt Doktorand