Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Johanna Danielsson

2023-10-09 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal S413 och via Zoom

Välkommen till halvtidskontroll för Johanna Danielsson, den 9 oktober kl. 10.00.

Titel

CANOPTIPHYS: OPTImized PHYSical function before CANcer surgery in older patients at risk of postoperative complications

Huvudhandledare

Elisabeth Rydwik, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Bihandledare

Malin Nygren-Bonnier, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Mikael Andersson, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Monika Egenvall, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Halvtidsnämnd

Helena Igelström, docent, Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa, enheten för fysioterapi och beteendemedicin

Nina Lindelöf, docent, Umeå universitet, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Mattias Prytz, docent, Sahlgrenska Akademin, avdelningen för kirurgi

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66462086648

Kontakt