Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Johan Nordström

2021-12-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum CG Groth, F82

On ischemia-reperfusion injury in renal transplantation

Deltagande via Zoom: https://kise.zoom.us/j/64513710890?pwd=Zy8vNWRSQUtpUlpHNnBOdmVnaFREdz09

Huvudhandledare

Docent, lektor Greg Nowak
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

Docent, Lars Wennberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

PhD, Hannes Olauson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Halvtidskommitté

Professor, Göran Dellgren
Göteborgs universitet
Thoraxtransplantation, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Docent, univ. lektor Johan Mölne
Göteborgs universitet
Patologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Docent, Bengt Gustafsson
Göteborgs universitet
Transplantation Sahlgrenska universitetssjukhuset