Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Johan Holmberg

2019-06-10 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rum: A404 Jan Lindsten, Eugeniavägen 3

Titel

Psychological factors and communication skills training in intensive care unit medical staff

Huvudhandledare

Rikard Wicksell, PhD, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Lars-Göran Öst, PhD, professor emeritus, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Linda Holmström, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Mike Kemani, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Mirjam Ekstedt, PhD, professor, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Institutet

Anne Richter, PhD, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Institutet

Markus Jansson-Fröjmark, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kort beskrivning

The purpose of this research project is to improve the knowledge on occupational psychological health in general and more specifically within intensive care, and to develop behavioral training in basic communication skills and management of distress to enhance occupational health and quality of care.

Kontakt

Johan Holmberg Anknuten till Forskning