Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Joel Andersson

2023-05-23 13:00 - 15:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Målpunkt J, plan 5, seminarierum Atlas

Detection of significant prostate cancer and predictive biomarkers for treatment response.

Huvudhandledare:
Martin Eklund, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

Bihandledare:
Tobias Nordström, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS)
Anna Lantz, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)
Markus Aly,  Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Halvtidskommitté:
Olof Akre, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)
Johan Styrke, Umeå Universitet,  Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Karin Holmsten, Karolinska Institutet, Institutionen för Onkologi och Patologi

 

 

Kontakt

Joel Andersson Doktorand