Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Joanna Nederby Öhd

2022-01-14 9:00 Add to iCal
Online via Zoom

Titel: "Coverage and results of latent tuberculosis (LTBI) screening in migrants – analyses of novel record-linkage data".

Huvudandledare:

Knut Lönnroth, Professor i Social medicin, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • Maria-Pia Hergens, Epidemiolog vid Institutionen för förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar vid Region Stockholm och Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet
  • Jenny Stenkvist, Biträdande länsläkare vid Institutionen för förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar vid Region Stockholm och  Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

  • Susanna Brighenti, Docent i immunologi, Centrum för infektionsmedicin, Medicin Huddinge, Karolinska Institutet
  • Boel Brynedal, Projektledare vid Center for Epidemiology and Community Medicine Region Stockholm och Institutionen för global folkhälsa och Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet
  • Niclas Winqvist, Epidemiolog vid Institutionen för förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar i Region Skåne och forskare vid  Klinisk infektionsmedicin, Lund Universitet

Anslut till Zoom.

Kontakt

Joanna Nederby Öhd Doktorand