Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Jie Guo

2020-11-26 13:30 - 16:00 Add to iCal
Online via Zoom

Välkommen till Jie Guos halvtidskontroll torsdagen den 26 november 2020 kl. 13:30. På grund av rådande omständigheter kommer mötet att hållas online via Zoom.

Titel

"Disentangling the association of body mass index with health and survival in aging"

Författare

Jie Guo, Aging Research Center (ARC), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Weili Xu, Aging Research Center (ARC), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Bihandledare

Kristina Johnell, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet

Anna-Karin Welmer, Aging Research Center (ARC), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle samt sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet

Anna Marseglia, Sektionen för klinisk geriatrik, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Örjan Ekblom, Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Linda Lindström, Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet

Lena-Marie Petersson, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Delta via Zoom

Anslut till mötet med Zoomlänk.

Mötes-ID: 625 6521 5695

Lösenkod: 880283

Kontakt

Jie Guo Anknuten till Forskning