Disputationer Halvtidskontroll: Jesper Bäckdahl

2019-05-23 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Vallmon C294, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge (C2:94)Titel på avhandlingen : Identifying novel links between white adipose tissue and vascular health 

Datum: 2019-05-23

Tid: Kl 09.30

Lokal: Vallmon C294, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge (C2:94)

Huvudhandledare: Mikael Rydén, Institutionen för medicin Huddinge, Enheten för endokrinologi och diabetes

Bihandledare: Peter Arner, Institutionen för medicin Huddinge, Enheten för endokrinologi och diabetes

Bihandledare: Daniel P Andersson, Institutionen för medicin Huddinge, Enheten för endokrinologi och diabetes