Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Jenny Pettersson Segerlind

2021-12-02 9:00 - 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Senningrummet, BioClinicum, J5:11och via Teams

Titel: Surgical Outcome and Quality of Life after intracranial and intraspinal meningioma surgery

Huvudhandledare

Docent Adrian Elmi Terander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

MD, PhD Erik Edström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Petter Förander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd

Professor Mia von Euler, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet 

Docent Magnus Tisell, Neurokirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Docent Emma Larsson, Institutionen för Fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet 

Kontakt

Jenny Pettersson Segerlind Anknuten till Forskning