Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Jannike Vikan

2019-12-12 9:15 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal S214, Alfred Nobels allé 23

Titel: Sexual Health during specialized stroke Rehabilitation - Consequences for patients and their partners, and the role of healthcare personnel.

Huvudhandledare

Kerstin Sjögren Fugl-Meyer, adjungerad professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet

Kontakt

Jannike Vikan Doktorand