Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Jacob Thurell

2023-12-11 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:03 Bengt Robertsson, BioClinicum

Risk-adjusted benchmarking of breast cancer outcomes - survival and beyond

Halvtidsnämnd

Docent Johan Jarl, Lunds universitet, institutionen för hälsoekonomi
Docent Daniel Giglio, Göteborgs universitet, avdelningen för onkologi
Professor Sabine Koch, Karolinska Institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik

Handledare

Huvudhandledare

Docent Elham Hedayati, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

PhD Irma Fredriksson, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Professor Jonas Bergh, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Peter Lindgren, Karolinska Institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik

Välkommen!