Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Ioanna Tsea

2023-06-02 13:00 Add to iCal
Campus Solna Wangari room, Widerströmska huset and via zoom

Titel: "Unveiling the Cellular Heterogeneity of Cancers that Metastasize and Relapse"

Huvudhandledare

John Inge Johnsen, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Bihandledare

Ninib Baryawno, senior forskare, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Shahrzad Shirazi Fard, biträdande lektor, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Kasper Karlsson, biträdande lektor, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi 

Halvtidsnämnd

Johan Holmberg, professor, University of Umeå, Institutionen för molekylärbiologi

Oscar Bedoya Reina, biträdande lektor, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Teresita Diaz De Ståhl, PhD, senior forskningsspecialist, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi 

Kontakt

Ioanna Tsea Doktorand