Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Iman Shryki

2023-02-07 13:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM L803:021

Development, function and relevance of CD8 T cell subsets in anti-tumour immunity

Zoom link:

https://ki-se.zoom.us/j/69667162054

Principal supervisor:

Carmen Gerlach
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Co-supervisors:

Fredrik Wermeling
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Mikael Karlsson

Halvtidsnämnd:

Marcus Buggert

Susanne Gabrielsson
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för immunologi och allergi.

Vivianne Malmström
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.