Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Hillevi Bergvall

2020-03-11 9:30 Add to iCal
Annan Kompetenscentrum för psykoterapi (CPF), Liljeholmstorget 7B, plan 6, Blå rummet

Titel: Quality assurance of cognitive-behavioural therapy: Student skill acquisition, therapist competence, and patient outcome 

Huvudhandledare:

Benjamin Bohman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Tobias Lundgren, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Gerhard Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

Volen Ivanov, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Therese Anderbro, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Martin Cernvall, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Kontakt