Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Helena Hybbinette

2019-05-09 9:00 - 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal, 4z, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

HALVTIDSKONTROLL / HALF TIME SEMINAR

Helena Hybbinette

“Diagnosis and recovery patterns in patients with apraxia of speech, aphasia and hand motor impairment after stroke”

Torsdagen den 9 maj, kl 9:00
Lokal: Föreläsningssal, 4z
Campus Flemingsberg, Huddinge

Huvudhandledare Sakkunniga

Docent Per Östberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik, CLINTEC
Enheten för logopedi

Bihandledare

Docent Ellika Schalling
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik, CLINTEC
Enheten för logopedi

Docent Påvel Lindberg
Danderyds sjukhus,
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper

Med. Dr. Catharina Nygren Deboussard
Danderyds sjukhus,
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska
vetenskaper

Professor Pirkko Rautakoski
Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora,
psykologi och teologi Logopedi

Professor Maria Kristoffersen Wiberg
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa

Docent Christina Sjöstrand
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap

Välkomna!

Dokument