Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Hannibal Ölund Alonso

2022-02-24 13:00 Add to iCal
Online Zoom-meeting

Titel: Born wicked? Investigating the etiology of psychopathy according to the triarchic model

Huvudhandledare

Adjunkt Katarina Howner, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Docent Gustav Nilsonne, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Lektor/överläkare Predrag Petrovic, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Jari Tiihonen, Institutionen för Klinisk neurovetenskap , Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

PhD, Christoffer Rahm, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Universitetslektor Catherine Tuvblad,  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Docent Malin Hildebrand Karlén, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 

Beskrivning 

The doctoral project examines psychopathy as defined by the triarchic model of psychopathy, focusing on the genetic and neurobiological underpinnings linked to the disorder. Presentation will be held in English, with following discussion in Swedish.

Kontakt