Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Hannes Jansson

2020-05-08 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Kursrum 3, B 63

Immunological aspects on prognosis in cholangiocellular cancer – clinical and experimental studies

Huvudhandledare

Ernesto Sparrelid, MD, PhD
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Bihandledare

Niklas Björkström, docent
Karolinska Institutet
Centrum för Infektionsmedicin

Christian Sturesson, docent
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Annika Bergquist, professor
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Gastroenterologi och hepatologi

Martin Cornillet-Jeannin, PhD
Karolinska Institutet
Centrum för Infektionsmedicin

Sakkunniga

Jacob Freedman, docent
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyd
Kirurgi och urologi

Per Stål, docent
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Gastroenterologi och reumatologi

Stefan Linder, docent
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kontakt

Hannes Jansson Anknuten till Forskning