Föreläsningar och seminarier Halvtidskontroll: Hannes Hegmar

2022-12-16 13:00 - 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge F87-89 Fullersta 1/ Online

Välkommen till Hannes Hegmars halvtidskontroll vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Titel: Non-invasive predictors of prognosis in chronic liver disease.

Doktorand

Hannes Hegmar, Gastroenterologi och reumatologi, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Projektets titel

Non-invasive predictors of prognosis in chronic liver disease.

Huvudhandledare

Hannes Hagström, Docent, Gastroenterologi och reumatologi, MedH, KI.

Bihandledare

  • Annika Bergquist, Professor, Gastroenterologi och reumatologi, MedH, KI.
  • Per Stål, Professor, Gastroenterologi och reumatologi, MedH, KI.

Halvtidskommittée

  • Ulf Risérus, Professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) Uppsala universitet.
  • Mats Lindblad, Associate professor. institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), KI.
  • Ann-Sofie Backman, PhD, institutionen för medicin, Solna (MedS). KI.

Delaonline

Du är välkommen att delta online via Teams.

Click here to join the meeting

Mötes-ID: 359 914 666 062
Lösenord: gLdvFi

Kontakt

Annika Roback Administratör