Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Hanna Westergren

2023-05-22 15:00 Add to iCal
Astrid Lindgrens barnsjukhus Konferensrummet, Q2:07 och via Zoom

Titel: "Neonatal seizures: how harmful are they and how do we treat them?"

Huvudhandledare

Ronny Wickström, professor, barnneurolog, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa

Bihandledare

Helena Marell-Hesla, med dr., barnneurolog, sektionen för barnneurologi, PO3, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Maria Altman, docent, barnläkare, sektionen för barnreumatologi, PO3, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Halvtidsnämnd

Béatrice Skiöld, med dr., neonatolog, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Danderyds sjukhus

Jenny Bolk, med dr., neonatolog, Karolinska Institutet, KEP, Institutionen för Medicin, Södersjukhuset

Erik Eklund, bitr. professor, barnneurolog, Lunds Universitet

Delta via Zoom

Länk till Zoom-möte

Kontakt