Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Hanna Dubois

2020-04-01 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge CAMST, TAH-huset plan 8, Blickagången (Hälsovägen 11C).

Patient participation in short term clinical encounters – exploring two team-based settings

Halvtidskontrollen hålls på engelska.

Seminariet kan också följas via Zoom med länken https://ki-se.zoom.us/j/191960290 

Huvudhandledare

Johan Creutzfeldt, MD PhD
Enheten för anestesi och intensivvård
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Bihandledare

Mia Bergenmar, Professor
Institutionen för Omvårdnadsvetenskap
Sophiahemmet Högskola

Peter Thelin Schmidt, Docent
Institutionen för Medicin Solna
Karolinska Institutet

Tanja Manser, Professor
School of Applied Psychology
FHNW University of Applied Sciences and Arts
Northwestern Switzerland

Sakkunniga

Yvonne Wengström, Professor
Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet

Henrik Hjortswang, Docent
Mag- tarmmedicinska kliniken, Hjärt- och medicincentrum
Universitetssjukhuset i Linköping

Eleni Siouta, Lektor
Institutionen för Omvårdnadsvetenskap
Sophiahemmet Högskola

Kontakt

Hanna Dubois Adjungerad adjunkt