Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Hanna Björlin Avdic

2021-05-07 10:00 Add to iCal
Online Zoom-möte

Titel: Genetic, neurodevelopmental and psychiatric studies of Turner syndrome

Huvudhandledare

Louise Frisén, MD, PhD, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Ann Nordgren, MD, PhD, Professor, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet 

Hedvig Engberg, MD, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Johan Lundin Kleberg, Licensierad psykolog, PhD, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap och  Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Charlotte Willfors, Licensierad psykolog, PhD, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd

Tatja Hirvikoski, Licensierad neuropsykolog, PhD, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Kyriaki Kosidou, MD, PhD, Docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet 

Ulla Wide, Licensierad psykolog, PhD, Professor, institutionen för odontologi, Göteborgs Universitet

Kort sammanfattning

Detta är Hanna Björlin Avdics halvtidsseminarium. Hon kommer att diskutera de olika aspekterna av Turners syndrom, ett syndrom där kvinnor endast har en x kromosom. Lite är känt om neuroutvecklings- och psykiatriska aspekter och detta kommer att bli ämnet för hennes framtida avhandling.

Kontakt

Hanna Björlin Avdic Doktorand