Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Gustaf Håkansson

2020-10-12 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Enheten för pediatrik, Novum, Blickagången 6. Samt via Zoom

Functional Organization of the Brain after Hypoxic-Ischemic Encephalopathy

Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/64101866425

Handledare

Adjungerad professor, Mats Blennow
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Professor Peter Fransson,
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Karolinska Institutet

Lektor Lisa Thorell,
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Karolinska Institutet

Kommitté

Med dr Karin Sävman,
Sahlgrenska Akademin, Göteborg

PhD Ingrid Tonning Olsson,
Universitetet i Lund

PhD Rita Almeida,
Stockholms Universitet

Kontakt