Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Gudny Jonsdottir

2022-11-21 16:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus, Kvinnoklinikens konferensrum, målpunkt O, plan 5

Microwave ablation as a treatment for uterine disease.

Huvudhandledare:
Helena Kopp-Kallner, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Halvtidskommitté:
Matts Olovsson, professor, Uppsala Universitet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Henrik Falconer, docent,  Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Sebastian Gidlöf, med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

 

Kontakt

Gudný Jónsdóttir Doktorand