Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Giulia Ferrannini

2021-05-25 15:00 Add to iCal
Online

Dysglycaemia and Cardiovascular Disease. Aspects on detection, prognosis and management.

Huvudhandledare: Docent Linda Mellbin, Avdelningen för Kardiologi, Institutionen för Medicin

 

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61641965575