Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Frida Duell

2024-03-13 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, Solna

“Biomarkers in cerebrospinal fluid and blood for early detection of Alzheimer’s Disease”

Huvudhandledare

Lars Tjernberg, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Bihandledare

Sophia Schedin Weiss, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Dorota Religa, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik

Halvtidskommitté

Silke Kern, Docent, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Cristina Al-Khalili Szigyarto, Docent, KTH Royal Institute of Technology, avdelningen för kemi, bioteknologi och hälsa

Chengxuan Qui, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Kardiovaskulär och psykosocial hälsa i motståndskraft och hälsosamt åldrande i hjärnan

 

Kontakt

Frida Duell Anknuten till Forskning