Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Fredrik Ståhl

2021-04-22 9:00 Add to iCal
Online Zoom-möte

Titel: Feasibility of flat panel spectral imaging in acute stroke diagnostics

Huvudhandledare

Anna Falk Delgado, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Staffan Holmin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Gavin Poludniowski, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Johan Wasselius, docent, Diagnostisk radiologi, Lunds Universitet

Alexandr Malusek, PhD, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet

Anna Steinberg, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt