Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Filip Segerberg, HERM

2021-02-26 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Zoom

Titel på avhandlingen: Improving NK cell-based immunotherapy by cellular migration and immune checkpoint inhibition pathways

Namn och avdelning
Filip Segerberg, HERM, Institutionen för medicin Huddinge, KI

Huvudhandledare
Mattias Carlsten, HERM, Institutionen för medicin Huddinge, KI

Bihandledare
Petter Höglund, HERM, Institutionen för medicin Huddinge, KI

Halvtidskommitté 
Andreas Lundqvist, Institutionen för onkologi och patologi 
Arnika Kathleen Wagner, HERM, Institutionen för medicin Huddinge, KI
Fredrik Bergh Thorén, Institutionen för medicinsk biokemi och cell biologi, Göteborgs universitet

Zoom link
https://ki-se.zoom.us/j/68976743873

Kontakt

Filip Segerberg Assistent klinisk