Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Faisal Alagrafi

2023-03-22 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Lagerlöf, ANA Futura, plan 4

The role of γδ T cells in hematopoietic stem cell transplantation and malignancies

Huvudhandledare

Professor Michael Uhlin
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin

Bihandledare

PhD Arwen Stikvoort
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin

PhD Isabelle Magalhaes
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin

PhD, Mikael Sundin
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Halvtidskommitté

Professor Karl-Gösta Sundqvist
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för Klinisk immunologi

PhD, Stina Wickström
Karolinska Institutet
Institutionen för Onkologi-Patologi
Rolf Kiesslings forskargrupp

PhD, Jakob Michaelsson
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge
Centrum för infektionsmedicin

Kontakt

Faisal Alagrafi Doktorand