Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Fadiea Al-Aieshy

2019-12-17 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum (NKS), J3:14 Kerstin Hagenfeldt

Utvärdering av biomarkörer för nya orala antikoagulantia, apixaban och rivaroxaban, för att öka säkerhet och effekt hos enskilda patienter.

Huvudhandledare:

Rickard Malmström, ÖL, Docent