Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Eyvind Liljegren

2023-12-01 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Konferensrum Bryggartäppan alt. Zoom

Natural course and management of common bile duct stones

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/64553525063 

Halvtidskommitté
Docent Gert Lindell, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet
Docent Lisa Strömmer, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet
Christian Sturesson, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Handledare
Gabriel Sandblom, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Emma Sverdén, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Lars Enochsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet
Johanna Österberg, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Kontakt

Eyvind Liljegren Doktorand