Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Eric Hjalmarsson

2019-12-17 13:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rum Torium, J7:30, NKS BioClinicum

“Intralymphatic Allergy vaccination; immune resonse and tolerance”

Handledare

Lars Olaf Cardell
Inst. för klinisk vetenskap,intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ÖNH-sjukdomar
Karolinska Institutet

Susanna Kumlien Georén
Inst. för klinisk vetenskap,intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ÖNH-sjukdomar
Karolinska Institutet

Ola Winqvist
Inst. för Medicin, Solna
Karolinska Institutet

Sakkunniga

Eva Sverremark Ekström
Department of Molecular Biosciences
The Wenner-Gren Institute
Stockholm University

Åke Davidsson
School of Medical Sciences
Örebro University

Apostolos Bossios
Centre for Allergy Research
Karolinska Institutet

Kontakt

Eric Hjalmarsson Laboratorieingenjör