Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Emilia Rotstein

2020-05-19 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge C1:77, Hälsovägen 7.

Pelvic Floor Dysfunction postpartum – symptoms, diagnosis and treatment

Handledare

Gunilla Tegerstedt, Med dr.
Enheten för obstetrik och gynekologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Bihandledare

Angelica Linden Hirscberg, Professor
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Karolinska Institutet

Helena Lindgren, Docent
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Karolinska Institutet

Gunilla Ajne, Docent
Enheten för obstetrik och gynekologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Sakkunniga

Mausomeh Rezapour, Docent
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Uppsala Universitet

Sofie Graner, Med dr.
Institutionen för medicin
Karolinska Institutet

Birgitta Nordgren, Med dr.
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Karolinska Institutet

Kontakt

Emilia Rotstein Anknuten till Forskning