Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Emil Bluhme

2022-02-18 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum CG Groth, F82 samt även via Teams

Neonatal organ donation: a potential donor source for cell and organ transplantation

Deltagande via Teams: Anslut till mötet via Teams

Huvudhandledare

MD PhD, Carl Jorns
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

Professor, Stephen Strom
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för patologi

MD PhD, Boubou Hallberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

PhD, Ewa Ellis
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Halvtidskommitté

Universitetslektor, Andreas Ohlin
Örebro universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper
Barn- och ungdomskliniken,
Universitetssjukhuset Örebro

Docent, Thomas Lorant
Uppsala universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Akademiska sjukhuset Uppsala

Docent, Cecilia Götherström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi