Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Emelie Bäcklin

2022-11-18 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Proteinet, NEO plan 5. Även via Zoom

On Quantitative Regional Pulmonary Ventilation Imaging – Development and Evaluation of Image Analysis Tools

Deltagande via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/6839598019

Huvudhandledare

Professor Birgitta Janerot-Sjöberg
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för funktion och teknologi
Karolinska Institutet

Ansvarig handledare på partneruniversitet

Docent Chunliang Wang
Institutionen för medicinteknik och hälsosystem
Divisionen för medicinsk avbildning
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Bihandledare

Professor Magnus Sköld
Institutionen för Medicin, Solna
Lungdivisionen
Karolinska Institutet

Professor Örjan Smedby
Institutionen för medicinteknik och hälsosystem
Divisionen för medicinsk avbildning
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Halvtidskommitté

Biträdande Lektor Seraina Dual
Institutionen för medicinteknik och hälsosystem
Divisionen för hälsoinformatik och logistik
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Professor Tomas Bjerner,
Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)
Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin
Linköpings universitet

Professor Magnus Båth
Avdelningen för radiofysik
Göteborgs universitet

Kontakt

Emelie Bäcklin Doktorand