Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Elsa Tillberg

2021-11-02 14:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Mötesrum "Gotland", plan 3, Elite Hotel Carolina Tower och via Teams

Titel: Hemiplegic cerebral palsy. Aetiological background factors, brain imaging, epilepsy and intellectual disability - a holistic approach

Handledare

Senior konsult Jonas Persson, Institutionen för klinisk neurofysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset 

Bihandledare 

Biträdande lektor, Gerald Cooray, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Docent Margareta Dahl,  Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Senior konsult Johanna Nilsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Anders Hjern, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet

Kontakt

Elsa Tillberg Doktorand