Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Elsa Pihl

2020-05-27 15:00 - 17:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Zoom

Titel: Proximal hamstring avulsions, aspects on injury, treatment and outcome

Huvudhandledare:
Carl-Johan Hedbeck, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Olof Sköldenberg, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds sjukhus
Kenneth Jonsson,  Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi, Uppsala Universitet

Betygsnämnd:
Anna Ekman, Karolinska Institutet, Institutionen för KI SÖS
Björn Engström, Karolinska Institutet, Institutionen för MMK
Martin Hägglund, Linköpings Universitet

 

 

Kontakt

Elsa Pihl Doktorand
08-123 576 64