Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Elnaz Sepehri

2023-09-29 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Ljungbyån, plan 3, Princetone

Regenerative closure of chronic tympanic membrane perforations – clinical and experimental studies

Huvudhandledare

PhD, Överläkare, Cecilia Engmér Berglin
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Bihandledare

Professor emeritus, Magnus von Unge
Universitetet i Oslo
Institutionen för klinisk medicin
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Docent, Överläkare, Per Olof Eriksson
Uppsala universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Halvtidskommitté

Professor, Överläkare, Ann Hermansson
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Docent, Överläkare, Nina Pauli
Göteborgs universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Professor, Överläkare, Michael Gaihede
Aalborgs universitet
Institutionen för klinisk medicin
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar