Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Elisabeth Nagy

2023-04-25 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Lokalen, B 31, Perioperativ medicin- och intensivvård

Under pressure! Avoiding burn out in a health care crisis. Stress, teamwork and safety climate in intensive care settings – lessons to be learned

Huvudhandledare

Med dr Lisbet Meurling
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi- och intensivvård

Bihandledare

Professor Li Felländer-Tsai
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Professor Mats Eriksson
Kungliga Tekniska Högskolan
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa
Avdelningen för ergonomi

Med dr Cecilia Escher
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi- och intensivvård

Halvtidskommitté

Docent Eva Joelsson-Alm
Karolinska Institutet, Södersjukhuset
Institutionen för klinisk forskning och utbildning

Docent Andrea Eriksson
Kungliga Tekniska Högskolan
Institutionen för biomedicin och hälsosystem
Enheten för ergonomi

Docent Magnus Hultin
Umeå Universitet
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Enheten för anestesi och intensivvård

Kontakt

Elisabeth Nagy Doktorand