Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Dawei Song

2020-02-21 12:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Room 1070 NKS J9-30

Novel approach for cancer treatment: Biasing Receptor Tyrosine Kinase (RTK) Signaling through G-protein coupled receptors (GPCR)

Halvtidsnämnd

PhD Kristina Viktorsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Monika Ehnman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Sergiu-Bogdan Katrina, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Handledare

Docent Leonard Girnita, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD George Calin, MD Anderson Cancer Center
Professor Stefan Seregard, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Välkommen!