Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: David Wullimann

2023-05-10 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg ANA Futura, Rum Yalow, Floor 9/ Online

Välkommen till halvtidskontroll för David Wullimann, doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH): "Human cell-mediated immunity following SARS-CoV-2 and flavivirus vaccination."

David Wullimann
Foto: Privat

Doktorand

David Wullimann, Centrum för infektionsmedicin (CIM), institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet (KI).

Titel

Human cell-mediated immunity following SARS-CoV-2 and flavivirus vaccination.

Huvudhandledare

Hans-Gustaf Ljunggren, Centrum för infektionsmedicin (CIM), MedH, KI.

Bihandledare

Jakob Michaelsson, Centrum för infektionsmedicin (CIM), MedH, KI.

Halvtidskommittée

  • Malin Flodström Tullberg, Centrum för infektionsmedicin (CIM), MedH, KI.
  • Anna-Lena Spetz, Wenner-Gren Institutet, Stockholms universitet.
  • Matti Sällberg, institutionen för laboratoriemedicin, KI.

Delta på plats eller online

På plats i ANA Futura, Rum Yalow, Våning 9/ KI Campus Flemingsberg.

Online via Teams.

Kontakt

David Wullimann Doktorand