Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Daniel Maroti

2021-06-17 12:30 - 15:00 Add to iCal
Online Zoom-meeting

Titel: Somatic Symptom Disorder - New treatment avenues and understandings of mechanisms of change

Huvudhandledare

Docent Robert Johansson, Institutionen för psykologi, Stockholm Universitet

Bihandledare 

Professor Mark Lumley, Institutionen för psykologi, Wayne State University

Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Indre Bileviciute Ljungar, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet

PhD Peter Lilliengren, Ersta sköndal Högskola

Halvtidsnämnd

Professor, MD, Per Fink, Institutionen för Klinisk medicin, Århus Universitet 

Docent Martien Schrooten, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet

PhD Mike Kemani, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt

Daniel Maroti Doktorand