Föreläsningar och seminarier Halvtidskontroll: Christine Takami Lageborn

2021-10-21 13:00 Add to iCal
Campus Solna MEB North 3

Titel: Suicidal behaviour among university students and consequences of bipolar disorder and of being bipolar disorder offspring.

Halvtidskommitté: 

Mia Ramklint, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet. 

Johan Reutfors, docent i epidemiologi, Karolinska institutet.

Sofie Westling, docent i psykiatri, Lunds universitet.

Handledare: Mikael Landén, Paul Lichtenstein, Erik Pettersson, Jette Möller

Kontakt