Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Christina Kolonelou

2020-11-20 9:30 Add to iCal
Online Online via Zoom.

Välkommen till Christina Kolonelous halvtidskontroll med titeln: "Studies on the applicability of DNA origami in nanomedicine".

Huvudhandledare: Ana Teixeira, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

Bihandledare: 

Kommitté:

Delta i mötet online

Delta i halvtidskontrollen via Zoom

Kontakt

Christina Kolonelou Doktorand-L