Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Christina Andersson

2021-03-19 10:00 Add to iCal
Online Zoom-möte

Titel: The Compassion model – a framework for assessing the impact of compassion-based interventions on stress, health and well-being at individual, group and organizational level.

Huvudhandledare

Docent Walter Osika, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Stefan Einhorn, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Docent Emma Stenström, Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm

Mentor Peter Lilliengren, S:t Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Halvtidsnämnd

Vendela Zetterqvist, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Andreas Werr, Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm

Anna Bratt, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet